مبدل سریال به شبکه CPS-H50 (ماژول)

csp-h50

مبدل سریال به شبکه CPS-H50 (ماژول)

CSP-H50 is serial to PPP converter for system intergrators who want to quickly and easily embed PPP connectivity in their system. This compact product helps your RS232 system get PPP connectivity with just serial connection through 2G or 3G network. Applying this product, not only you can reduce cost and risk, but also you can shorten development time to add the network capability. Because CSP-H50 allows you to overcome a distance limitation of your serial communication system, you are able to remotely control and monitor a serial device over the Internet anywhere.


  • مبدل درگاه RS232  به WIFI 
  • ارتباط دستگاه ها با سرور مرکزی بدون نیاز به کابل کشی
  • تله متری و کنترل از راه دور تجهیزات
  • ارتباط با اینترنت

  1-RS232 to PPP network (HSDPA or CDMA) Converter

  2-1 x RS232 (D-SUB 9pin Male, up to 115.2Kbps)

  - The avarage data rate : about 5K bps in the PPP network 1 x USB host (USB Communication Class for a CDMA or HSDPA modem)

  3-Dedicated commands to control CSP-H50

  4-Auto-Connection mode (TCP client with stored script)

  5-2 Communication modes (TCP client and UDP)

  6-Server Redundancy (2 Peer's IP addresses)

  6-Firmware upgrade through Serial

  7-PPP(LCP/IPCP/PAP/CHAP) Support

  8-Virtual COM Port Redirector for Windows OS (ezVSP)

  9-Environmentally-friendly RoHS compliant

  دانلود کاتالوگ 1

  دانلود کاتالوگ2

  دانلود شماتیک سیم بندی

  آفرینش سیستم های پویا
  این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم.این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیماین متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم
  آفرینش سیستم های پویا
  با عضویت در خبرنامه ما،از جدیدتریت اخبار شرکت با خبر شوید
  اطلاعات شما در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت
  ARE YOU READY? GET IT NOW!