مبدلWIFI+ترانسمیترDO

ماژول مبدل به همراه ترانسمیتر DO

مبدلWIFI+ترانسمیترDO

این ماژول به صورت ترکیبی از مبدل و رله عمل می کندکه شامل درگاه های:

UART-ETH-WIFI (serial port – Ethernet-Wireless network) می باشد . و کاربر قادر به تبدیل سریال به Wi-Fi ، سریال بهEthernet  و Ethernet به Wi-Fi می باشد و همچنین شامل 16 رله، با توانایی کنترل رله ها  از طریقLAN (Ethernet)  و Wi-Fiاز راه دور هستند

HLK-SW16 UART-ETH P2P

 


   

  • کنترل از راه دور تجهیزات
  • مهندسی روشنایی
  • هوشمندسازی منازل
  • کنترل تردد

  1- دارای 16 رله 2- دارای Web page 3- قیمت پایین ، پایداری و کیفت ساخت بالا 2-تنظیم Wi-Fi به صورت client و Access point 3- توانایی کنترل رله از طریق LAN(Ethernet) و Wi-Fi 4-تبدیل سریال به Wi-Fi ، سریال به Ethernet  و Ethernet به Wi-Fi هر سه در یک محصول

  دانلود کاتالوگ 1

  دانلود کاتالوگ2

  دانلود شماتیک سیم بندی

  آفرینش سیستم های پویا
  این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم.این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیماین متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم
  آفرینش سیستم های پویا
  با عضویت در خبرنامه ما،از جدیدتریت اخبار شرکت با خبر شوید
  اطلاعات شما در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت
  ARE YOU READY? GET IT NOW!