IFIX Scada

ifix scada

IFIX Scada

iFIX نرم افزاری پیشرو در عرصه تکنولوژی HMI  و SCADA بوده و در بسیاری از صنایع از این نرم افزار به خاطر معماری بخصوص طراحی آن استفاده می گردد . این نرم افزار به خاطر دارابود امکانات تکمیل و گسترده خود توانسته است از رقیبان خود پیشی گرفته و به خاطر کاربری آسان در برابر انبوه امکانات باعث گشته تا مهندسین صنایع تمایل بیشتری برای استفاده از این نرم افزار داشته باشند .


  IFIX Scada
  آفرینش سیستم های پویا
  این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم.این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیماین متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم
  آفرینش سیستم های پویا
  با عضویت در خبرنامه ما،از جدیدتریت اخبار شرکت با خبر شوید
  اطلاعات شما در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت
  ARE YOU READY? GET IT NOW!