OPC Server

opc server

OPC Server

پیاده سازی و ارائه انواع OPC Server جهت برقراری ارتباط با سخت افزارهای مختلف شامل انواع PLC ، RTU و سایر تجهیزات.

همچنین اجرای انواع پروتکلهای ارتباطی شامل Modbus ، DNP ، TCP,UDP/IP ، UDP، GSM ، GPRS,SNMP و …

OPC چیست و چه کاربردی دارد:

OPC بیشتر در در سیستمهای DCS کاربرد دارد. امروزه ویژگی امکان دسترسی به اطلاعات فرآیند موجود در یک سیستم DCS از طریق نرم ‏افزارهای غیر مرتبط با سیستم DCS (که اصطلاحا 3rd Party) نامیده می‏ شوند، یکی از چالش‏های رقابت بین سازندگان این سیستمها محسوب می‏شود.
به عنوان مثال فرض کنید شما می‏خواهید نمودار دمای یک راکتور را علاوه بر نرم‏ افزار مانیتورینگ مربوط به سیستم DCS، روی Microsoft Excel نیز نمایش دهید. برای پیاده سازی این منظور لازم است که Database سیستم DCS از طریق Excel قابل دسترسی باشد.
حال چنانچه Database سیستم از انواع استاندارد و عمومی نباشد و مختص سازنده DCS مربوطه باشد دسترسی به آن عملی نبوده و طبعا این امر امکان‏پذیر نخواهد بود. بنابراین لازم است از نرم ‏افزار واسطی که بتواند Database سیستم DCS را به فرم قابل استفاده توسط نرم ‏افزارهای استاندارد تحت Windows تبدیل کند، استفاده شود. به این نرم‏‏ افزار واسط اصطلاحا OPC Driver گفته می‏شود. با استفاده از OPC Driver می‏توان یک سیستم DCS را برای سطوح بالاتر کنترل، نظیر مدیریت اطلاعات تولید و یا بهینه‏ سازی تولید قابل دسترسی نمود. این قابلیت اصطلاحات Openness نامیده می‏شود یا می‏گویند Database سیستم Open شده است.


  OPC Server  
  آفرینش سیستم های پویا
  این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم.این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیماین متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم
  آفرینش سیستم های پویا
  با عضویت در خبرنامه ما،از جدیدتریت اخبار شرکت با خبر شوید
  اطلاعات شما در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت
  ARE YOU READY? GET IT NOW!