Siemens Simatic WinCC

Scada-Software wird mobil / Scada software goes mobile02_windpark_1_grintro-wincc-tia-portal2Siemens Simatic WinCCSiemens Simatic WinCCBebilderung Text PoF2-2007, S.94 Gebaeude-TelefonanlagenSCADA-Basicsscada-simatic-wincc-intro

Siemens Simatic WinCC

WINCC عبارت است از windows control center
شرکت زيمنس اين نرم افزار HMI قدرتمند را جهت کامل کردن ابزارهاي قابل دسترس يک اپراتور در صنعت فراهم کرده است.HMI يا همان human machine interface عبارت است از يک رابط يا واسط بين شخص کاربر و فرايند اتوماسيون صنعتي. WINCC در واقع برقراري ارتباط بين اپراتور و يک سيستم اتوماسيون صنعتي مثل PLC را فراهم ميکند.
هسته اصلي اين نرم افزار را WINCC explorer تشکيل ميدهد که در اين قسمت ساختارهاي پروژه و مديريت آن نمايش داده ميشود.جهت پيکربندي و گسترش پروژه اديتورهاي خاصي در اين محيط در نظر گرفته شده که با هر يک از آنها يک سيستم فرعي در اين نرم افزار قابل پيکربندي است.
اما سيستمهاي فرعي در اين نرم افزار عبارتند از:
1-    سيستم گرافيکي جهت ايجاد نمايشگرها که اديتور اين سيستم graphics designer ناميده ميشود
2-    سيستم آلارم براي اديت و پيکربندي بندي آلارمها در نظر گرفته شده که اديتور آن alarm logging ناميده ميشود.
3-    سيستم آرشيو که جهت ذخيره و بايگاني اطلاعات به کار ميرود و نام اديتورش tag logging است.
4-    سيستم گزارشها که جهت طرح گزارش گيري از سيستمهاي اتوماسيون صنعتي استفاده شده و نام اديتورش report designer است.
5-    سيستم ارتباطي که به صورت مستقيم از WINCC explorer قابل دسترسي است.
اطلاعات تمامي سيستمهاي فوق پس از پيکربندي در يک ديتا باس CS ذخيره ميشود.
به کمک اين نرم افزار ميتوان کارهاي خاص زير را انجام داد:
1-    خواندن اطلاعات ذخيره شده در ديتا باس CS و نمايش آنها
2-     ايجاد نمايشگرهایی که روند انجام يک فرايند اتوماسيون صنعتي را نمايش ميدهند.
3-    ذخيره و آرشيو کردن اطلاعات جاري اعم از مقادير روند پردازش يک سيستم اتوماسيون مثل PLC يا رويدادهاي خاصي مثل آلارمها در محيط صنعتي
4-    شروع به کار يک روند اتوماسيون به طور مثال از يک نقطه خاص
اگر بخواهيم به صورت کلي در مورد WINCC بگوييم بايد گفت که اين نرم افزار ميتواند يک ارتباط بين خود و PLC ايجاد کند و روند پردازش اطلاعات و به وجود آمدن رخدادهاي مختلف را نمايش و در خود ثبت کند(اين نرم افزار از بانک اطلاعاتي Microsoft SQL 2000 جهت ثبت اطلاعات بهره ميگيرد) همچنين يک عملکرد گزارش گيري از سيستم را انجام داده و نمايشي گرافيکي از روند اتوماسيون در حال اجرا را ارائه ميکند.

  • تست 1: مطلب برای تست یک
  • تست2: مطلب برای تست م
جهت دانلود کاتالوگ ابتدا باید وارد سایت شوید .

اتوماسیون صنعتی

تله متری و کنترل از راه دور

اسکادا

دانلود کاتالوگ 1

دانلود کاتالوگ2

آفرینش سیستم های پویا
این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم.این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیماین متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم
آفرینش سیستم های پویا
با عضویت در خبرنامه ما،از جدیدتریت اخبار شرکت با خبر شوید
اطلاعات شما در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت
ARE YOU READY? GET IT NOW!