Tecomat Foxtrot

600_FOXTROT_CP-1015_02Foxtrot1

Tecomat Foxtrot

شرکت آفرینش سیستم به منظور کاهش هزینه ها و بهینه سازی سخت افزار و نرم افزار در پروژه های تله متری و کنترل از راه دور از محصولات شرکت های تولید کننده  در کشورهای مختلف استفاده می نماید.محصولات این شرکت ها بعد از تایید صلاحیت و تایید نمونه در ایران به کارگیری می شوند.

یکی از این شرکت ها شرکت tecomate است که در لینک زیر محصولاتآن وجود دارد:

http://www.tecomat.com/clanek-1572-foxtrot-and-its-structure—overview.html

 


  آفرینش سیستم های پویا
  این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم.این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیماین متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم
  آفرینش سیستم های پویا
  با عضویت در خبرنامه ما،از جدیدتریت اخبار شرکت با خبر شوید
  اطلاعات شما در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت
  ARE YOU READY? GET IT NOW!