کشاورزی

slide11

راه حل های حوزه کشاورزی

شرکت دانش بنیان آفرینش سیستم با درک مشکلات حوزه کشاورزی ، محصولات و خدماتی را در راستای ارتقای سطح بهره وری ، کیفیت محصول ، کاهش هزینه ها ؛ همسو با تکنولوژی های نوین حوزه تله متری و کنترل از راه دور اراده نموده است که برخی از آن عبارتند از:

  • کنترل از راه مخازن آب کشاورزی و استخرهای ذخیره آب
  • تله متری و کنترل از راه دور تجهیزات سرچاهی و مخازن
  • نظارت در بستر اینترنت و شبکه موبایل
  • کنترل پارامترهای گلخانه ها و امکان نظارت از راه دور
  • کنترل مدیریت انرژی و پارامترهای خط توسط سامانه های اسکادا
  • جمع آوری داده ها توسط شبکه های سنسوری هوشمند

آفرینش سیستم های پویا
این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم.این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم این متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیماین متن تست برای توضیحات پاپ آپ است .بنابراین ما آن را تکرار میکنیم
آفرینش سیستم های پویا
با عضویت در خبرنامه ما،از جدیدتریت اخبار شرکت با خبر شوید
اطلاعات شما در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت
ARE YOU READY? GET IT NOW!